top of page

बिग स्टार तायक्वांदो अकादमीच्या पाच खेळाडूंना तायक्वांदोमध्ये ब्लॅक बेल्ट डॅन-1 मिळाला

औरंगाबादच्या प्रसिद्ध बिग स्टार तायक्वांदो अकादमीच्या पाच खेळाडूंनी दक्षिण कोरियाच्या कुक्कीवॉन जागतिक तायक्वांदो मुख्यालयातून ब्लॅक...

Blog: Blog2
bottom of page